В началото на 2013 година бе успешно реализиран проект 2ИПП-02-7/11.11.2011 г. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ЗКИ-ВОЛТА“ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 По този начин се въвежда в експлоатация съвременна полуавтоматична линия за производство на каучукови смеси с капацитет […]

Производство на каучукови смеси


5.Сваляне на износено гумено покритие на барабани за ГТЛ чрез струговане 6.Гумиране барабани за ГТЛ и нарязване на канали 7.Гумиране на ролки за ГТЛ Гумиране барабани за ГТЛ с полагане на керамично покритие

Гумиране на барабани и ролки