На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ЗКИ Волта” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на ново оборудване – ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с […]

Процедура за избор на изпълнител с предмет



В началото на 2013 година бе успешно реализиран проект 2ИПП-02-7/11.11.2011 г. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ЗКИ-ВОЛТА“ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 По този начин се въвежда в експлоатация съвременна полуавтоматична линия за производство на каучукови смеси с капацитет […]

Производство на каучукови смеси