Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Гумиране на едрогабаритни стоманени конструкции

Картина1 Картина2 Картина3 Картина4
8.Ръчна гумена конфекция
Разкрой на листов материал
9.Гумиране на H-филтри
за блокочистващи инсталации
10.Полагане на гумено покритие на
H-филтър за кондензоочистваща система
11.Гумиране на хидроциклонни батерии
Картина5 Картина6 Картина7
12.Гумиране на хидроциклонни батерии 13.Полагане на гумено покритие върху стоманени сита 14.Прецизно залепяне на гуменото покритие
Картина8 Картина9 Картина10 Картина11
15.Гумиране на бутари за автогенни
мелници
16.Гумиране на разпределители на
хидроциклонни батерии
17.Гумиране на захранващи втулки за
мелници
18.Гумиране на стоманени кофи на
багери за открити рудници
Картина12 Картина13 Картина14 Картина15
19.Автоклавиране на гумено метални изделия 20.Автоклавиране на гумено метални изделия 21.Автоклавиране на гумено метални изделия 22.Проверка на гумено покритие чрез индукционен тест