Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Дейности по изграждане, поддръжка и ремонт на сероочистващи инсталации за димни газове

53.Ремонт на гумената облицовка на абсорбери

53.Ремонт на гумената облицовка на абсорбери

54.Ремонт на разпръскващи системи в абсорбери

54.Ремонт на разпръскващи системи в абсорбери

55.Проверка на гуменото покритие на абсорбери чрез индуктивен тест

55.Проверка на гуменото покритие на абсорбери чрез индуктивен тест

56.Ремонт на разпръскващи системи в абсорбери

56.Ремонт на разпръскващи системи в абсорбери

57.Изработка на полипропиленови капкоуловители за абсорбери

57.Изработка на полипропиленови капкоуловители за абсорбери

58.Заваряване на полипропиленови детайли

58.Заваряване на полипропиленови детайли

59.Полагане на смолисти покрития GFK в абсорбер на СОИ за ТЕЦ

59.Полагане на смолисти покрития GFK в абсорбер на СОИ за ТЕЦ

60.Ламинация на тръбопроводи чрез смолисти покрития GFK

60.Ламинация на тръбопроводи чрез смолисти покрития GFK

61.Ламинация на съдове чрез смолисти покрития GFK

61.Ламинация на съдове чрез смолисти покрития GFK

62.Заваряване на тефлоново покритие в абсорбер

62.Заваряване на тефлоново покритие в абсорбер

63.Ламинация на тръбни връзки със смолисти покрития GFK

63.Ламинация на тръбни връзки със смолисти покрития GFK

64.Заварка на полипропилен и ламинация на GFK тръбопроводи

64.Заварка на полипропилен и ламинация на GFK тръбопроводи

65.Проверка и монтаж на тръбни връзки

65.Проверка и монтаж на тръбни връзки

66.Изграждане на СОИ при ТЕЦ

66.Изграждане на СОИ при ТЕЦ

67.Бластиране с метална шлака

67.Бластиране с метална шлака

68.Контрол на металната повърхност

68.Контрол на металната повърхност

69.Маркиране на дефекти по металната повърхност

69.Маркиране на дефекти по металната повърхност

70.Отстраняване на дефекти по метала и повторно бластиране

70.Отстраняване на дефекти по метала и повторно бластиране

71.Нанасяне на лепилна система

71.Нанасяне на лепилна система

72.Нанасяне на лепилна система

72.Нанасяне на лепилна система

73.Подготовка на гумата

73.Подготовка на гумата

75.Полагане на гумено покритие

75.Полагане на гумено покритие

76.Полагане на гумено покритие

76.Полагане на гумено покритие

77.Полагане на гумено покритие

77.Полагане на гумено покритие

78.Полагане на гумено покритие

78.Полагане на гумено покритие

79.Довършителни работи по гумировката

79.Довършителни работи по гумировката

80.Непрекъснат контрол на климатичните фактори за гумиране

80.Непрекъснат контрол на климатичните фактори за гумиране

81.Изготвяне на пробни образци от участъка

81.Изготвяне на пробни образци от участъка

82.Изпитване на пробните образци за адхезия

82.Изпитване на пробните образци за адхезия