Поддръжка и ремонт на гумено транспортни ленти за открити и закрити рудници


83.Подготовка на лентата за вулканизация-отпаряне

83.Подготовка на лентата за вулканизация-отпаряне

84.Механично почистване

84.Механично почистване

85.Полагане на лепилна система

85.Полагане на лепилна система

86.Подготовка за гореща вулканизация

86.Подготовка за гореща вулканизация

87.Гореща вулканизация

87.Гореща вулканизация