Полагане на антикорозионни покрития


Полагане на антикорозионни покрития на носещи конструкции, течки, газоходи, мега конструкции и флоатационни клетки.

49.Полагане на антикорозионно покритие на носещи конструкции

49.Полагане на антикорозионни покрития на носещи конструкции

50.Полагане на антикорозионно покритие на течки и газоходи

50.Полагане на антикорозионни покрития на течки и газоходи

51.Полагане на антикорозионно покритие на мега конструкции

51.Полагане на антикорозионни покрития на мега конструкции

52.Полагане на антикорозионно покритие на флотационни клетки

52.Полагане на антикорозионни покрития на флотационни клетки