Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Други дейности

Картина61Картина62• Поддръжка, рехабилитация и ремонт на съоръжения с повишена опасност:
– мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях без ограничение на товароподемността;
– кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
– кулови кранове с товароподемност до 8т и релсовите пътища към тях;
– контейнерни кранове и релсовите пътища към тях.

• Поддръжка, рехабилитация и ремонт на:
– асансьори и строителни товароподемници.

• Проектиране, изработване, доставка и монтаж на:
– подкранови пътища.

• Доставка и монтаж на:
– телфери;
– пътнически и товарни асансьори.

• Извършване на:
– строително монтажни и рехабилитационни работи по сградни фасади и прочие.

• Извършване на антикорозионни защити чрез:
– заварки на тръби от полипропилен /PP/ и поли тетра флуоро етен /PTFE/;
– ламинация на тръбопроводи GFK, шахти и канали с ненаситени полиестерни смоли усилени с фибростъкло;
– огне и химикоустойчива защита на базата на специални бои, лакове и смоли.

• Сервизна поддръжка на сепариращи системи, разпръскващи дюзи и тръбна арматура в абсорбери.