Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Проекти

 • Изграждане на сероочистваща инсталация на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с.Ковачево – блокове 5 и 6 – 2011г. Съвместно с консорциум Идреко-Инсигма.
 • Доставка и монтаж на повдигащи ребра /лифтери/ за БТМ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2011г. и 2012г.
 • Рехабилитация на кондензоочистваща система на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с.Ковачево – блокове 1 и 2 – 2006г.
 • Рехабилитация на кондензоочистваща система на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с.Ковачево – блокове 3 и 4 – 2008г.
 • Полагане на киселинноустойчиви изолации на базата на ненаситени полиестерни смоли усилени с фибростъкло и термопластично пoкритие GFK по абсорбери, резервоари, шахти и тръбопроводи при сероочистваща инсталация /СОИ/ на „ТЕЦ Марица изток“ 2 ЕАД – блокове от 1 до 4 – 2007г. – 2009г.
 • Полагане на антикорозионно гумено покритие на абсорбери 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток“ 2 ЕАД с.Ковачево – ежегодно от 2005г. до сега
 • Производство и доставка на лифтери и облицовъчни плочи за барабанни топкови мелници за смилане на варовик в „ТЕЦ Марица изток“ 2 ЕАД с.Ковачево – 2008г. – 2010г.
 • Производство и доставка на лифтери и облицовъчни плочи за барабанни топкови мелници за смилане на варовик в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД с.Медникарово – 2008г. – 2010г.
 • Рехабилитация на блокоочистваща инсталация в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД с.Медникарово – блокове 1 и 2 – 2008г.
 • Рехабилитация на блокоочистваща инсталация в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД с.Медникарово – блокове 3 и 4 – 2009г.
 • Проектиране, изработване и изграждане на нагнетателно-смукателна вентилационна система за мазутна помпена станция с автоматичен контрол и енергийно осигуряване в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД с.Медникарово – 2009г.
 • Изработка и полагане на абразивоустойчиво покритие на хидроциклонни батерии за флотация на руда за нуждите на “Engineering – Dobersek” GmbH – Германия – 2005г. – 2010г.
 • Изработка на улеи, течки, сгъстители, резервоари, хидроциклонни батерии и тръбни връзки и полагани на абразивоустойчиво покритие за реконструкцията и разширението на Обогатителна фабрика в „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД гр.Панагюрище – 2004г. – 2008г.
 • Гумиране на резервоар с киселиноустойчиво гумено покритие за „КЦМ“ АД гр.Пловдив – 2007 – 2010г.
 • Изработване на технически каучукови изделия за „Вулкан“ АД гр.Димитровград – 2007 – 2010г.
 • Абонаментно извършване на ремонтни услуги по гумиране на съоръжения на химическото оборудване в ТЕЦ „Варна“ ЕАД – 2008 – 2010г.
 • Ремонт на газоход чист газ и възстановяване на антикорозионното му покритие при СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блокове 7 и 8 – 2007г.
 • Ремонт на антикорозионно гумено покритие на абсорбери на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блокове 7 и 8 – 2007г.
 • Ремонт на антиерозийно покритие РР на носеща конструкция на разпръскващи дюзи на абсорбери на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блокове 7 и 8 – 2007г.
 • Ремонт на газоход чист газ и възстановяване на антикорозионното му покритие при СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блокове 7 и 8 – 2008г.
 • Възстановяване на антикорозионно гумено покритие на абсорбер на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блок 7 – 2008г.
 • Възстановяване на антикорозионно гумено покритие на абсорбер на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блок 8 – 2008г.
 • Ремонт на антиерозийно покритие РР на носеща конструкция на разпръскващи дюзи на абсорбер СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блок 8 – 2008г.
 • Изпълнение на киселиноустойчиви изолации на основата на винилестерни смоли върху съставни части на СОИ – абсорбери, резервоари, бетонови канали и шахти по проект – „Рехабилитация на енергоблокове 1-4 на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2007г.
 • Доставка и монтаж на повдигащи ребра /лифтери/ за БТМ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009г.
 • Доставка на почистващи устройства /компл./ за ГТЛ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009г.
 • Пълна подмяна на повдигащи ребра /лифтери/ на барабанно-топкови мелници /БТМ/ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009г.
 • Доставка на резервни части за барабанно-топкови мелници /БТМ/ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009г.
 • Подмяна на 5бр. износени компенсатори по газоходи, ремонт на уплътняващи шини на байпасни клапи и ремонт на сепариращи системи в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009г.
 • Полагане на антикорозионно покритие на газоходи след димен вентилатор на КА-11 в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009г.
 • Възстановяване на антикорозионно гумено и смолисто покритие на съоръжения СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009г. – блокове 1 и 4
 • Доставка на резервни части за барабанно-топкови мелници /БТМ/, чукови дробилки за варовик и изгребвачи за варовик „FAM” в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2010г.
 • Доставка на резервни части за хидроциклонни системи KREBS за варовикова и гипсова суспензия в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2010г.
 • Възстановяване на антикорозионно и антиабразивно гумено покритие на съоръжения СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД блокове 7 и 8 – 2010г.
 • Подмяна на участъци от тръбопроводи от GRP за варовикова суспензия СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД блокове 1 и 4 – 2010г.
 • Футировка на задвижващи барабани в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2010г.
 • Доставка и монтаж на облицовъчни плочи за БТМ във ВС на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блокове 1 и 4 – 2010г.
 • Сервизна поддръжка и авариен ремонт на съоръжения към СОИ и Инсталация за обезводняване на гипс /ИОГ/ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блокове 5 и 8 – 2010г.
 • Доставка на греди високоизносоустойчиви за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2008г.
 • Доставка на гумени пръстени ГП1017 за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2009г.
 • Доставка на гумени чистачи за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2008г.
 • Облицовка на барабани за ГТЛ чрез гореща вулканизация за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2007 – 2009г.
 • Доставка на облицовъчни материали и полагане на покритие чрез гореща вулканизация на 7 броя кофи за SRS2000 в „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2008г.
 • Доставка на профилни вулканизационни материали за възстановяване на лента В2250 St3150 за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010г.
 • Доставка на гума диелектрична за пълнеж при направа на кабелни муфи за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010г.
 • Доставка на гумени пръстени за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010г.
 • Облицовка на опъвателни барабани Ф500 за Rs1200M в „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010г.
 • Доставка на подложка гумена малка и голяма за бетонови траверси Ст-4 за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010г.
 • Гумиране на валове за „София Мед“ АД – 2007г.
 • Пясъкоструене и полагане на АКЗ на вътрешната повърхност на съд за маса в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2007г.
 • Пясъкоструене, гумиране и нанасяне на антикорозионно покритие върху тръби, колена, тройници и преходи в „Енергоремонт Раднево“ ЕООД – 2008г.
 • Пясъкоструене и полагане на АКЗ в/у филтри за „ВРЗ Вола“ АД – 2007г.
 • Гумиране на барабани за „ВРЗ Вола“ АД – 2007г.
 • Гумиране на метални съоръжения с износоустойчиво гумено покритие за „Engineering Dobersek“GmbH – 2008 – 2010г.
 • Гумиране на метални съоръжения с износоустойчиво гумено покритие за ДПСВ СПМД район Пловдив – 2007 – 2008г.
 • Гумиране на метални съоръжения с износоустойчива гумено покритие за FLSmidth UK – 2007 – 2008г.
 • Гумиране на барабани за „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД – 2007 – 2008г.
 • Гумиране на метални съоръжения с износоустойчиво гумено покритие за „Елаците Мед“ АД – 2007 – 2009г.
 • Гумиране на ролки и барабани за „София Мед“ АД – 2007 – 2008г.
 • Доставка на комплект гумировка за БТМ за варовик в „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ АД – 2010г.
 • Подмяна на гумено покритие на резервоар за гипсова суспенсия в ГОИ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД – 2010г.
 • Доставка, демонтаж и монтаж на гумено покритие за БТМ за варовик в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД– 2010г.
 • Доставка на комплект гумировка за БТМ в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД – 2009г.
 • Авариен ремонт и поправка на гумено покритие за ХЦ за ВС2 в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД– 2009г.
 • Демонтаж, почистване и нанасяне на ново гумено покритие и монтаж на захранваща тръба на БТМ1 в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД
 • Възстановяване на АКЗ на Реактор – утаител в „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД– 2009г.
 • Рехабилитация на кондензоочистващи системи в „ЕНЕМОНА“ АД – 2008 – 2010г.
 • Гумиране на барабани и ролки за ТЕЦ „Бобов дол“ – 2007 – 2010г.
 • Изработка на технически каучукови изделия, гумени листи, профили за АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД – 2007г.
 • Облицоване на опъвателни барабани за багери Rs 1200 М с диаметър O 500 дължина на мантела L = 2100мм и дебелина на облицовката ? = 15мм – „Мини Марица Изток” ЕАД – 12.10.2011
 • Облицоване на обръщателни барабани за ТМО и ГТЛ с диаметър до O 1250 и дебелина на облицовката ? = 15мм чрез гореща вулканизация – „Мини Марица Изток” ЕАД – 12.10.2011
 • Доставка на вулканизационни материали за ленти със стоманен корд – „Мини Марица Изток” ЕАД – 15.08.2011
 • Доставка на чистачки гумени – „Мини Марица Изток” ЕАД – 05.04.2012
 • Доставка на вулканизационни материали за ленти със стоманен корд – „Мини Марица Изток” ЕАД – 12.06.2012
 • Облицоване на задвижващи и обръщателни барабани с дебелина на облицовката 15 мм чрез гореща вулканизация – „Мини Марица Изток” ЕАД – 21.09.2012
 • Облицоване на задвижващи и обръщателни барабани с дебелина на облицовката от 20 до 30 мм чрез гореща вулканизация – „Мини Марица Изток” ЕАД – 21.09.2012
 • Текуща поддръжка на асансьорни уредби и повдигателни съоръжения в електроцентралата „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД – 01.11.2011
 • Доставка на комплект гумировка за БТМ 00НТК02/22/42 – „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД – 01.11.2011
 • Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на Абсорбер 12 – „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД – 11.06.2012
 • Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на Абсорбер 34 – „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД – 04.09.2012
 • Доставка на GRP елементи и подмяна на участъци от тръбопроводите за варовикова суспензия – „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 20.01.2011
 • Доставка на резервни части за мелници и дробилки за варовик – „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 20.01.2011
 • Футировка на барабани – „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 18.05.2011
 • Доставка на гуми, шнурове и гумени профилни микропорести уплътнение– „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 27.06.2011
 • Ремонт и сервизна поддръжка на смолисти антикорозионни и гумени покрития на съоръжения и тръбопроводи в цех СОИ бл.1-4– „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 26.07.2011
 • Полагане на износоустойчиво еластично покритие– „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 25.01.2012
 • Доставка на резервни части за БТМ, чукова дробилка, изгребвач за варовик и хидродинамичен съединител ФАМ – „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 25.01.2013
 • Доставка на материали и подмяна на участъци от тръбопроводи за варовикова суспензия в цех СОИ бл.1-4 – „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 07.03.2012
 • Полагане на гумено покритие върху барабани– „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 26.04.2012
 • Нанасяне на абразиво устойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду 700 и Ду 500 – „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 27.06.2012
 • Ремонт и възстановяване на 120 м2 смолисто антикорозионно покритие – „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 30.07.2012
 • Доставка на вулканизационни материали за топла вулканизация– „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 28.09.2012
 • Ремонт и възстановяване на 60 м2 антикорозионно покритие на съоръжения в цех СОИ бл.1-4 – „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – 21.11.2012
 • Изработка и защита с абразивоустойчиви каучукови смеси на хидроциклони и барабани с различни диаметри, бутари, улеи под двони бутари, улей отпадък флотация, улей захранващ флотация, детайли за топкови мелници, тръбни връзки за пясъци, кутии за хидроциклони, шнекове за отвеждане на рудния скраб, облицовъчни плочи с дебелина от 10 до 50 мм – Асарел медет АД – 2009 – 2012г
 • Изработки на каучукови диафрагми за филтърпреса Ларокс – КЦМ АД – 2009 – 2012г.