Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Хидробластиране

43.Сваляне на старо гумено покритие
43.Сваляне на старо гумено покритие

44.Сваляне на старо гумено покритие
44.Сваляне на старо гумено покритие

45.Почистване на горивни камери в ТЕЦ
45.Почистване на горивни камери в ТЕЦ

46.Хидробластиране на  антикорозионни покрития
46.Хидробластиране на антикорозионни покрития

47.Сваляне на старо гумено покритие в абсорбер ТЕЦ
47.Сваляне на старо гумено покритие в абсорбер ТЕЦ

48.Хидробластиране на корабно дъно
48.Хидробластиране на корабно дъно