Хидробластиране


43.Сваляне на старо гумено покритие

43.Сваляне на старо гумено покритие

44.Сваляне на старо гумено покритие

44.Сваляне на старо гумено покритие

45.Почистване на горивни камери в ТЕЦ

45.Почистване на горивни камери в ТЕЦ

46.Хидробластиране на  антикорозионни покрития

46.Хидробластиране на антикорозионни покрития

47.Сваляне на старо гумено покритие в абсорбер ТЕЦ

47.Сваляне на старо гумено покритие в абсорбер ТЕЦ

48.Хидробластиране на корабно дъно

48.Хидробластиране на корабно дъно