Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Доставка 30.04.2020 г.

 

 

 

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЗКИ-ВОЛТА” ООД с предмет „Доставка на комплекс за хидробластиране – 1 бр., комплекс за дробеструене – 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички – 1 бр., състояща се от три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Комплекс за хидробластиране – 1 бр.
Обособена позиция 2: Комплекс за дробеструене – 1 бр.
Обособена позиция 3: Повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички – 1 бр.”

 

Срок за подаване на оферти: 30.04.2020 г. – 11.05.2020 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: понеделник, 11.05.2020 г.

Възложител: „ЗКИ-ВОЛТА” ООД

 

Изтеглете примерни документи от тук:

Dogovor-ОП1.pdf

Dogovor-ОП2.pdf

Dogovor-ОП3.pdf

ВОЛТА_Prilojenie-3.2_Publichna_pokana_PMS-160.pdf

Prilojenie-3.3_Iziskvania_oferti_PMS-160.pdf

Prilojenie-3.4_Oferta_PMS-160.pdf

Prilojenie-3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS-160-1.pdf

Prilojenie-3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS-160_2019.pdf