Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Лаборатория за качествен контрол

88.Измерване на твърдостта по Шор
88.Измерване на твърдостта по Шор
 

89.Реометрия на каучукови смеси
89.Реометрия на каучукови смеси

90.Определяне на ФМП на вулканизати
90.Определяне на ФМП на вулканизати

91.Определяне на изтриваемост по Шлопер - Шлобах
91.Определяне на изтриваемост по Шлопер – Шлобах