Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Портфолио

  КАУЧУКОВО ПРОИЗВОДСТВО

 

Основният процес на каучуковото производство се състои от следните пет етапа:

•Производство на каучукови смеси;

•Каландриране, формоване и разкрояване на каучуковите смеси;

•Почистване на металните елементи чрез бластиране;

•Нанасяне на лепилните системи;

•Вулканизация на гумени и метално-гумени изделия в автоклав или на хидравлични преси;

•Почистване, боядисване, краен контрол на изделията;

•Изграждане и монтаж на тръбопроводи и арматура от PP, PE, PTFE, PVDF чрез челно заваряване.

 

ПРОДУКТОВА ГАМА, ФАБРИКАЦИЯ:

•Производство на каучукови смеси;

•Производство на гумени листа с различно предназначение: черни и цветни каучукови; обикновени; маслоустойчиви; бензиноустойчиви; киселиноустойчиви; абразивоустойчиви; използвани в хранително-вкусовата промишленост;

•Производство на гумени пръстени за метални ролки за ГТЛ (гумено транспортни ленти);

•Производство на гумени чистачи за ГТЛ;

•Производство на мембрани за филтърни преси LAROKS;

•Производство на материали за стиковане на ГТЛ;

•Гумиране на метални изделия – барабани, ролки, бъркалки, хидроциклонни батерии, хидроциклони, тръби и тръбни връзки, резервоари, абсорбери;

•Вулканизация на гумено транспортни ленти (ГТЛ).