Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Производство на вулканизирани гумено-метални изделия

23.Производство на гумени листа чрез ротационна преса
23.Производство на гумени листа чрез ротационна преса

24.Каландриране на каучукови смеси
24.Каландриране на каучукови смеси

25.Изработка и монтаж на гумени лифтери за барабанни мелници
25.Изработка и монтаж на гумени лифтери за барабанни мелници

26.Изработка и монтаж на гумени облицовъчни плочи за мелници
26.Изработка и монтаж на гумени облицовъчни плочи за мелници

27.Пресоване и вулканизация на средно габаритни гумено-метални изделия
27.Пресоване и вулканизация на средно габаритни гумено-метални изделия

28.Пресоване и вулканизация малогабаритни гумено-метални изделия
28.Пресоване и вулканизация малогабаритни гумено-метални изделия

29.Пресоване и вулканизация на извънредно големи гумено-метални изделия чрез хидравлична преса – 1000т
29.Пресоване и вулканизация на извънредно големи гумено-метални изделия чрез хидравлична преса – 1000т

30.Производство на лифтери
30.Производство на лифтери

31.Гумиране на лопатки за сгъстители
31.Гумиране на лопатки за сгъстители

32.Изработване и гумиране на хидроциклонни батерии
32.Изработване и гумиране на хидроциклонни батерии

33.Изработка на пресови изделия – гумени пръстени за ролки, мембрани за клапани
33.Изработка на пресови изделия – гумени пръстени за ролки, мембрани за клапани

34.Изработване на гумени уплътнителни пръстени
34.Изработване на гумени уплътнителни пръстени

35.Изработване на малки гумени подложки за ЖП път
35.Изработване на малки гумени подложки за ЖП път

36.Изработване на големи гумени подложки за ЖП път
36.Изработване на големи гумени подложки за ЖП път

37.Изработване и монтаж на гумени настилки за ЖП прелези
37.Изработване и монтаж на гумени настилки за ЖП прелези

38.Гумиране на алуминиеви ролки
38.Гумиране на алуминиеви ролки