Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Процедура за избор на изпълнител с предмет

 

 

 

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ЗКИ Волта” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на ново оборудване – ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда, хидравлична преса комплектована с термостанция и 17 бр. пресформи, термостанция за преса и мелница за пластмаса.”

Обособена позиция 1: Ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер – 1 бр.

Обособена позиция 2: Шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда – 1 бр.

Обособена позиция 3: Хидравлична преса комплектована с термостанция и 17 бр. пресформи

Обособена позиция 4: Термостанция за преса – 1 бр.

Обособена позиция 5: Мелница за пластмаса – 1 бр.                   

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 

Краен срок за подаване на оферти 17.11..2017 г. – 00:00 ч.

 

Изтеглете примерни документи от тук:

Dogovor dostavka_Волта_ел.управление

Dogovor dostavka_Волта_Мелница за пластмаса

Dogovor dostavka_Волта_Термостанция за преса

Dogovor dostavka_Волта_Хидравлична преса

Dogovor dostavka_Волта_Шприц машина

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_ЗКИ Волта

Prilojenie3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160

Доставка 30.04.2020 г.

Доставка 30.04.2020 г.

      Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЗКИ-ВОЛТА” ООД с предмет […]