Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Развитие на фирмата

 

obrot
rabotnici
Завод за каучукови изделия ЗКИ Волта има устойчиво развитие, като запазва тенденция на повишаване на оборота на годишна база.