Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Сертификати и удостоверения

„ЗКИ-Волта“ ООД притежава следните сертификати и удостоверения:

1.Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001:2008.

2.Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на безопасните и здравословните условия на труд съгласно BS OHSAS 18001:2007.

3.Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда съгласно EN ISO 14001:2004.

4. Удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на поддръжка, ремонт и преустройство на:

– Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях;

– Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;

– Кулови кранове с товароподемност до 8т и релсовите пътища към тях;

– Контейнерни кранове и релсовите пътища към тях.

5. Удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори.

6. Удостоверение от Камарата на строителите в България за редовно членство.

cert9001 cert18001 cert14001
cert_DAMTN cert_DAMTN2 certkamara