Maintenance and repair of desulphurization installations

53.Repair of rubber linings in absorbers
53.Repair of rubber linings in absorbers

54.Repair of sprinkling systems in absorbers
54.Repair of sprinkling systems in absorbers

55.Induction quality examination of rubber lining in absorbers
55.Induction quality examination of rubber lining in absorbers

56.Repair of sprinkling systems in absorbers
56.Repair of sprinkling systems in absorbers

57.Manufacture of polypropylene demisters for absorbers
57.Manufacture of polypropylene demisters for absorbers

58.”Welding
58.”Welding”of PTFE

59.Lamination of pipelines with GFK resins in absorbers for TPP
59.Lamination of pipelines with GFK resins in absorbers for TPP

60.Lamination of pipelines with GFK resins
60.Lamination of pipelines with GFK resins

61.Lamination of vessels with GFK resins
61.Lamination of vessels with GFK resins

62.Repair of Teflon lining in absorber
62.Repair of Teflon lining in absorber

63.Lamination of pipe lines with GFK resins
63.Lamination of pipe lines with GFK resins

64.Soldering of poly propylene and GFK lamination of pipe line joints
64.Soldering of poly propylene and GFK lamination of pipe line joints

65.Quality inspection after lamination
65.Quality inspection after lamination

66.Изграждане на СОИ при ТЕЦ
66.Изграждане на СОИ при ТЕЦ

67.Бластиране с метална шлака
67.Бластиране с метална шлака

68.Контрол на металната повърхност
68.Контрол на металната повърхност

69.Маркиране на дефекти по металната повърхност
69.Маркиране на дефекти по металната повърхност

70.Отстраняване на дефекти по метала и повторно бластиране
70.Отстраняване на дефекти по метала и повторно бластиране

71.Нанасяне на лепилна система
71.Нанасяне на лепилна система

72.Нанасяне на лепилна система
72.Нанасяне на лепилна система

73.Подготовка на гумата
73.Подготовка на гумата

75.Полагане на гумено покритие
75.Полагане на гумено покритие

76.Полагане на гумено покритие
76.Полагане на гумено покритие

77.Полагане на гумено покритие
77.Полагане на гумено покритие

78.Полагане на гумено покритие
78.Полагане на гумено покритие

79.Довършителни работи по гумировката
79.Довършителни работи по гумировката

80.Непрекъснат контрол на климатичните фактори за гумиране
80.Непрекъснат контрол на климатичните фактори за гумиране

81.Изготвяне на пробни образци от участъка
81.Изготвяне на пробни образци от участъка

82.Изпитване на пробните образци за адхезия
82.Изпитване на пробните образци за адхезия